Iskolánkról

Žarko Zrenjanin Általános Iskola Székelykeve

 
AZ ISKOLA MÚLTJÁRÓL RÖVIDEN
 
Székelykeve első iskolája 1887-ben a falu végén, fából készült két tantermes épület volt.
Mischel János és Steiner János volt az iskola első tanítója. Az új iskola építése ezúttal szilárd anyagból, a községházával szembeni sarkon az 1888-as esztendőben kezdődött. Ekkor két tanítónő érkezett Székelykevére, Müller Ottília és Somogyi Etelka, az igazgatói posztot Steiner János töltötte be. Az iskola hat osztályos volt, a tanítás magyar nyelven folyt. Az iskola második épülete 1904-ben készült el a templom mögötti téren, amelyhez egy lakás is tartozott. A két-tantermes óvodaépület, amelyben egy lakás is volt, 1909-ben készült el, az óvoda azonban már 1906-ban megkezdte működését.
A székelykevei rétben (tanya) az első iskola egy elkobozott német házban 1945. szeptember 20-án nyílt meg.

 
A régi iskolaépület homlokzatára 1958. 06. 22-én emléktáblát helyeztek, az iskola egykori tanulója, Žarko Zrenjanin emlékére. Az intézmény máig is e néphős nevét viseli.
Žarko Zrenjanin neve a bélyegzőn előszőr 1963-ban jelent meg.
 
A megfelelő új iskolaépület megépítését szorgalmazó aktivitások eléggé sokáig tartottak, s azt 1982. 10. 02-án adták át rendeltetésének. Az új épületben a használható terület nagysága 2626 négyzetméter, benne az egyetemes oktatásra 8 tanterem, négy szaktanterem, iskolai műhely, tornaterem található. Könyvtára, konyhája, étkezdője, tanári terme és óvodája van, valamint, az igazgatást, nyilvántartást szolgáló helységekkel és nyitott sportpályával rendelkezik. Az iskola oktatási-nevelési feladatán túl, nyitott a környezete iránt is, ennek köszönhetően Székelykeve számos művelődési és sportesemény színhelye.
 
 
A hatvanas évektől a hetvenes évek közepéig tartó időszak a tanulók létszáma állandó és fokozatos csökkenésének az időszaka. A tanulók száma pl.623-ról a 63/64-es tanévben 373-ra csökkent, 75/76-ban, vagyis tíz év elteltével 250 tanulóval lett kevesebb. Az 1955/56-os tanévhez viszonyítva, amikor 884 volt a tanulók létszáma most 411- el kevesebb a diák. Az utóbbi években, a tanulók száma sajnos fokozatosan tovább csökken, akárcsak a falu lakosságáé is. A székelykevei Žarko Zrenjanin Általános Iskolába 2004. szeptemberében 217 tanuló iratkozott. Az osztályok a tanulók számától függően a. és b. tagozatra oszlottak. A 2004/2005-ös tanévben az első, negyedik, hetedik és a nyolcadik osztály csak egytagozatos volt. Az iskola ügyvezető igazgatója Salamon Géza volt, aki mellett huszonegy tanító, tanár,  és pedagógus végezte az oktatási és nevelői munkát. A segédszolgálat öt tagú: három takarító, egy gondnok és egy konyhafelelős volt. A titkári teendőket két alkalmazott végezte.
A 2010/2011-es iskolaévben már minden osztály csak egy tagozatos. Összesen 158 tanuló iratkozott be, és jár rendszeresen az oktatási órákra. Salamon Géza ma már nem ügyvezető igazgató, hanem az intézmény igazgatója, a titkári munkákat három személy végzi: egy jogász, egy könyvelő és egy harmadik személy, amelynek a státusát nem tudjuk megmondani. Az ötszemélyes segédszolgálat is redukálódott: egy iskolaszolga, egy szakácsnő és három takarító végzi a további munkálatokat az épületben.
 

 

 

 


Nyomtatás