Настава

Распоред часова

Распоред осталих облика васпитно-образовног рада – допунска настава, додатна настава, слободне активности

Распоред звоњења

Распоред контролних и писмених задатака

Пријем родитеља

Дани отворених врата

Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2022/2023. годину