Запослени

Основна школа "Жарко Зрењанин" Скореновац

Запослени

Управа школе

 • Геза Шаламон - директор школе
 • Тивадар Мартон - административни радник
 • Роберт Тот - правник
 • Босиљка Мандић - књиговођа

Наставници

 • Борбанди Варга Лидија- мађарски језик и књижевност
 • Тимеа Вулин- српски као језик друштвене средине од 1. до 8.
 • Миона Гвозденовић - немачки језик и књижевност
 • Михаљ Сатмари - ликовна култура, верска настава, историја
 • Шандор Ђерфи - музичка култура
 • Каролина  Ђуриш - физика, хемија
 • Моника Нађ - математика
 • Золтан Биро - биологија и историја
 • Мађар Еде - географија
 • Жолт Ђуриш - физичко васпитање
 • Марина Ердељан- енглески језик
 • Ивана Чосић - енглески језик 
 • Атила Боршош - информатика и рачунарство, техника и технологија
 • Терез Рекалија Пало - наставник разредне наставе  
 • Корнелиа Трмчић - наставник разредне наставе 
 • Магдолна Крничан Нађ - наставник разредне наставе 

Стручни сарадници

 • Ана Узон - стручни сарадник, библиотекар

Помоћно особље

 • Ирен Секељ - куварица
 • Ласло Ђерфи - помоћни радник
 • Борбала Памел - чистачица
 • Кларика Сакач - чистачица
 • Пал Золтан - чистач

Штампа