Школска 2021/2022. година

Одговоран однос према здрављу

Завод за унапређивање образовања и васпитања Унапређивање међупредметне компетенције ученика је предложило да се у школама обради тема: Одговоран однос према здрављу.

Ученици виших разреда су на часовима ликовне културе, математике,  технике и технологије, енглеског и српског језика и на часовима слободних активности обрадили следеће теме: болести зависности, лична хигијена, здрава исхрана и здрав начин живота, електрична инсталација- опасност и мере заштите. Ученици нижих разреда су се бавили здравим намирницама и исхраном.

У оквиру свих активности су се упознали са појмовима и њиховим значењима и припремили су плакате и цртеже.


Штампа