Јавна набавка бр. 1.1.2/2020

Набавка добара-намирнице за ђачку ужину за 2020/21- у годину

Тип документа
Датум објаве
Одлука о додели уговора 20.3.2020.
Конкурсна документација 4.3.2020.
 Позив за подношење понуда 4.3.2020.

Штампа