Јавна набавка бр. 1.2.1/2020

Организовање екскурзије за ученике I-VII  63510000-ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ

Тип документа
Датум објаве
Одлука о обустави поступка јавне набавке 22.4.2020.
Одлука о додели уговора 9.3.2020.
Конкурсна документација 5.2.2020.
 Позив за подношење понуда 5.2.2020.

Штампа